0

მაიდეევს?

შეკითხვა იმ პიროვნებისთვის ვინც ანკესით ხელში მდინარის პირას დგას და თევზაობს .

მაგალითად როდესაც გაინტერესებს ღირს თუ არა იმ ადგილას თევზაობა