0

სხარტულები

იუმორის გადმოცემის ერთ–ერთი მიმდინარეობა. ხუმრობის დასასრულისკენ ახასიათებს სიტყვის წაგრძელებით გამოთქმა

– აბა რა ხუმრობები მოგვიმზადეთ დღეს?
– სხარტულები