0

დავლპი

ქართული სიტყვაა და გამოიყენება კოკისპირული წვიმაში დასველებული ადამიანის მდგომარეობის აღსაღწერად.

-რას შვრები?
-რავი საშინლად წვიმდა და ქოლგა არ მქონდა -_- დავლპიი!