0

მოიდააა

იგივე დუშური კილოთი ნათქვამი ,,ვაიმეე უიმეე wtf ,, და ა.შ რომელიც გამოხატავს რეაქციას ამა თუ იმ სიტოაციაზე და გამოიენება ნებისმიერ წინადადებაში

-მოიდაა ვინ დავინახე
-მოიდააა გააჩერე
-მოიდაა აგეიმას უთხარი