0

კბილებს კეტავს?

ხშირად იხმარება ბავშვების მიერ, პიტბულის ჯიშის ძაღლის დანახვისას, იმ ცრურწმენით, რომ ეს ძაღლი კბენის შემთხვევაში მსხვერპლს აღარ უშვებს.

ეს ის ჯიშია კბილებს რომ კეტავს ?