0

დაბანისას დაჯდება

სიტყვათა კორელაციური შეთანხმება, რომელიც გამოიყენება ''პარიკმახელის'' მიერ, როცა თმა არარელევანტურად შეგჭრათ და ცდილობს დროულად აგწაპნოთ ფულადი რესურსი და მოგიცილოთ თავიდან.

სიტყვათა კორელაციური შეთანხმება, რომელიც გამოიყენება ''პარიკმახელის'' მიერ, როცა თმა არარელევანტურად შეგჭრათ და ცდილობს დროულად აგწაპნოთ ფულადი რესურსი და მოგიცილოთ თავიდან.