0

ერთი საქმის იმედზე ვარ

უიმედო საქმეზე დაიმედებული ადამიანის ხშირი ფრაზა„

-როდის მიბრუნებ იმ ვალს შარშან რო გასესხე 1 კვირით?
-აი ერთი საქმის იმედზე ვარ უეჭველი თემაა თუ არადა მოვიხევი რა