0

თათრის ნახმარი

იხმარება აზარტული თამაშების თამაშის დროს .მაგ: ჯოკერი . როცა კარგი კარტი გყავს ან პრემიაზე გადიხარ

- რამდენი შეჩემა ?
- 7
- რა იყო თათარმა გიხმარა ?