0

ბოზისშვილი ვიყო

სიტყვა რომელიც დაუჯერებელს აჯერებს

-იმ დღეს მთვარეზე ვიყავი ნაშასთან ერთად
-აუფ,არაა
-ბოზისშვილი ვიყო