0

რაღაც ფულს ველოდები

ყლებაზარი, რომლითაც მსესხებელი ცდილობს დააჯეროს გამსესხებელი, რომ ვალს აუცილებლად დაუბრუნებს

100 ლარი ხოარგაქ? საღამოს რაღაც ფულს ველოდები და დაგიბრუნებ