0

ფორისდამპალ

ინგლისური სიტყვა for example და ნიშნავს (მაგალითად)
ხმარობენ არასწორი თარგმნის დროს ,
ფართოდ გამოიყენება ქართულ სპორტში :)

you have to be there ფორისდამპალ