0

ჟღლიმვა

ზმნა რომელიც ახლოს დღას ზმნასთან - სრესვა, ძირითადად გამოიყენება თვალთან, მუტელთან და ისეთ საგნებთან დაკავშირებით რომელიც ადამიანს სიამოვნებას ანიჭბს.

-თვალს ნუ იჟღლიმავ ინფექცია შეგეჭრება
-და მუტელს რომ ვიჟღლიმავ არ შემეჭრება???