0

უვერენი

პიროვნება რომელიც დარწმუნებულია თავისი თავის სიმართლეში (მაგრამ იდეაში ყლეა)

- უვერენი ყლეები არიან !!!!!