0

აუ,ეს რა ჯანზე მოსულა,ტოო!

ფრაზა,ძირითად,სიგარეტის ბოლის ამოშვებისას გამოიყენება,სუსტი აღნაგობის პირების მიერ,რომლებიც,ქუჩაში სჯა-ბაასის დროს,უეცრად,თვალს მოჰკრავენ,ძალისმიერი სპორტით დაკავებულ უბნელს...

აუ,ჩემი,ეს რა ჯანზე მოსულა,ტოო!