0

ერთ სვლაში იგებ

ფრაზა პოპულარულია ჭადრაკის თამაშის დროს.ძირითადად მოისმენთ მაყურებელი პირისგან.

ის სვლა თუ გააკეთე,ერთ სვლაში იგებ