0

მამაშენს დააფსი კისერზე

ბავშვობაში ხშირად გაგონილი ფრაზა რომელსაც ზროსლები გვეუბნებოდნონ რადგან სხვ რამე ორიგინალურის თქმა არ შეეძლოთ კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია "რო დაიძინებს ყურებში მარილი ჩააყარე"

ბავშვობაში ხშირად გაგონილი ფრაზა რომელსაც ზროსლები გვეუბნებოდნონ რადგან სხვ რამე ორიგინალურის თქმა არ შეეძლოთ კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია "რო დაიძინებს ყურებში მარილი ჩააყარე"