0

შენი სიგრძე დიპლომი მაქვს

ფრაზას გაიგონებთ მშობლებისგან, ბებიებისგან, ბაბუებისგან, შვილის ან შვილიშვილის მიმართ, რომელსაც სწავლა ძალიან ეზარება

"მე შენი სიგრძე დიპლომი მაქვს, დანარჩენი შენ იდარდე"