0

ასოცი

რიგით ასმეოცე ნატურალური რიცხვი, იგი მიიღება 100 - სა 20 - ის შეკრებით (ასევს 80-სა და 40 -ის)

გარდა რიცხვითი მნიშვნელობისა მას აქვს საშაყირო დანიშნულებაც. ვინაიდან და რადგანაც ეს სიტყვა კარგად ირითმება "აცოცდი" სთან, როცა ვინმე ამ სიტყვას ახსენებს მეგობარმა შეიძლება ნიშნის მოგებით უპასუხოს ვირის ყლეზე აცოცდიო (ხშირია ვარიაციები სადაც გამოიყენება სხვა მამრობითი ცხოველის ან ადამიანის სასქესო ორგანოც).

მსგავსი რიცხვების კატეგორიას განეკუთვნება ასევე რიცხვი რვა რადგან ის ირითმება ტრაკი გაგერღვასთან.

ყოველდღიურობაში სასურველია ამ რიცხვების ხშირ გამოყენებას ერიდოთ. გახსოვდეთ რომ მავანს არ სძინავთ.

- ორჯერ სამოცი რამდენია უცებ შემახსენე?
- ‎რა გჭირს შეჩემა ასოცი.
- ‎ჩემს ყლეზე აცოცდი.

ბოლო სიტყვების წარმოთქმას ზოგჯერ თვალის ჩაკვრაც მოსდევს ხუმრობის ვიზუალური გაფორმებისთვის.