რაღაცა *ლე - განმარტებები - ბიძერი
0

რაღაცა *ლე

სამართალდამცავის ბასიანური შესატყვისი

- თმაში მწვდა მე პირადად ერთ-ერთი სამართა"ლ'დამცავი თუ რაღაცა *ლე