0

გინდა მოსკოვი დაგანახო?

გამოიყენება პატარა ბავშვებზე შთაბეჭდილების მოხდენის მიზნით უფროსებისგან. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, უფროსი საფეთქლებთან კიდებს ხელს ბავშვს და ცდილობს ჰაერში აწევას. ( მოსკოვის დანახებას)

გინდა მოსკოვი დაგანახო?
კი.
მაშინ, ახლოს მოდი...