0

დაჯვი

ჩაიჯვის სინონიმი, რომელიც გროტესკულად გამოხატავს რომ უნდა გაჩუმდე.

დაჯვი, ტვინი მოტყანი უკვე!