0

მოყინულზე წინდებით ახვალ?

ეს ტერმინი გამოიყენება 9-დან 12-მდე ასაკის ბავშვების მიერ სხვა მათი ტოლოს ან მათზე პატარა ბავშვებისადმი. მათი მიზანია ბავშვების დამცირება და შემდეგ მათ პასუხზე სიცილი.
ასევე უნდა აღინიშნოს ის რომ ამ ბავშვებისთვის ახლად გაცნობილია სიტოაცია ლოგინში ცოლ ქმარს შორის.

-ზაქროოო!!
-ხო
-წამო იმ ბავშვს ვეღლიცინოთ
-წამო
-ბარო ბიჭი
-ბარო
-ბიჭი მოყინულზე წინდებით ახვალ?
-რაავი.. კი იმირომტომ წინდები ყინულზე ეწებება.
ამ პასუხს მოჰყვება ბიჭების ხორხოცი.