0

იდ(ძ)ი ნა მორე

იდი ნა ხუი-ს ერთგვარად სახეცვლილი, შედარებით ზრდილობიანი ვარიანტი. ეს ფრაზა ამ დასასრულით განსაკუთრებით ეფექტურია იდი ნა-ს შემდეგ მცირე პაუზით, რაც ადრესატის გარკვეული სახის დაძაბულობას უზრუნველყოფს, თუმცა დაბოლოება გამორიცხავს დაპირისპირების ლეგიტიმურ მიზეზს ფრაზების აშკარა შეურაცხმყოფელი ერთაზროვნების მიუხედავად.

აუ შენ იდ(ძ)ი ნაა .... მორე ბიჭო ბოლობოლო