0

იობანავროტ

როგორც წესი, გამოიყენება წინადადების ბოლოს, როგორც კითხვა-ძახილის ნიშანი.მას ძირითადად წარმოსთქვამენ ერთდროულად უკიდურესი აღშფოთების, სიბრაზის და იმედგაცრუების გამოსახატად. შესაძლებელია დამოკიდებულების უფრო გამძაფრება "ვროტ"-ზე მახვილის გაკეთებით, რის შედეგადაც გამოთქმა თითქმის გინების ტოლფასი ხდება.

- მერამდენედ უნდა გითხრა იობანავროტ!
- ესენი კიდე რით ვერ მოვიდნენ იობანავროტ!