1

მაზდა

მანქანის სახეობა. ასევე გამოიყენება ისეთი ადამიანის დასახასიათებლად, რომელსაც სახეზე ორის მაგივრად ერთი წარბი აქვს

"გაიპარსე ეგ წარბები მაზდა რო გაქ სახეზე"