0

არ ვეწევი

როდესაც ტიპს ასანთს სთხოვ, წესით უნდა გიპასუხოს - არ მაქვს. მაგრამ რატომღაც ხაზს უსვამს რომ არ ეწევა.

- მეგობარო, ასანთი ხომ არ გაქვს?
- არ ვეწევი, ძმა!