0

კაი, გაჩერდი ახლა

ფრაზა, რომელსაც იყენებენ ფულის „ჩაკუჭვისას“, ამავე თანხის ადრესატები.

-კაი, გაჩერდი ახლა, ბავშვს გაფიცებ