0

სახლში რაც უნდათ ის აკეთონ

განახვავებული ორიენტაციის მქონე ადამიანის, გამამტყუნებელი ყველაზე გავრცელებული ფორმა, რომელსაც ხშირად გაიგონებთ უფროსი ხალხისგან

🤔