0

ტროტუარი

მითად ქცეული ფეხით მოსიარულეთათვის გამოყოფილი ტერიტორია ქუჩაში,რომელიც აჟამად პარკინგის ფუნქციას ითავსევს.

რაარი ტროტუარზე ვერ გაივლი,ყველგან მანქანებია