0

გალივუდი

გალივუდი არის იგივე ჰოლივუდი მაგრამ ითქმება ისეთ ტიპზე ვისაც კარგად აცვია ან სიმპათიურია გამოიყენებენ 90იან წლებში ნაცხოვრები ადამიანები გრძელდება ინტონაციით გალივუუუუდ

გიუშა ნახე რა გალივუდნი ტიპია
ვა გიუშ გალივუუუუდ