0

დედისწიოკი!

ეს სიტყვა Coub ების დასათაურებლად გამოიყენება რათა უფრო დააინტერსდეს სხვა ადამიანს რომ უყუროს.

დედისწიოკი coub! ახალი Coub!