0

ლარად ჩაიდებ?

ადამიანის დამცირება, თვითღირებულების განმსაზღვრელი კითხვით.

-ლარად ჩაიდებ?
-დედას არ მოვუ**ნავ