0

ყვლინტი

ჩემს სოფელში დებილებს მიმართავენ ასე

-ლუკია რავარი ყვლინტი ხარ თუ იცი