0

ლაგატკა

90იანელი ყმაწვილკაცობის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი გასართობი საშუალება რომლის მთავარ ატრიბუტს ტრუსიკის რეზინა წარმოადგენდა

-ტრუსიკი გააძრე შეჩემა გავაკეთოთ
-ეე ვერა ბიჭო დღეს არმაცვია