0

მორისი

ადამიანი, რომელიც ხშირად გასაბლანკა ქუხ მაგრამ მაინც მონჯა კო.

- რას შვებიი?
- რავი მორისი კო ლამბადა კახეთი.