0

რო რამე მაგასაც დედა აქ მოტყნული

სიტუაცია როცა ე.წ პაძელნიკების საქმეს ჩავარდნა ემუქრება და ერთი იმუქრება რომ თუ ეს დაიჭირეს მეორეს უარესი ემუქრება

რო გვიბოზოს?
რო რრო გვიბოზოს?
რო რამე მაგას უფრო დედა აქ მოტყნულიამე მაგას უფრო დედა აქ მოტყნული