0

გააკუე სუნს გაყევი

გამოთქმა "გააჯვი"-ს ცივილიზებული ფორმა.

-აუ გიო, წამო რა წამომყევი კურტკის საყიდლად რა!
-აბა ახლა გააკუე და სუნს გაყევი, თორე...