0

აღარ გაგაცილებ

გამოიყენება მასპინძელისგან სტუმარისადმი რომელსაც ერთი სულიაქვს მალე წავიდეს .

-მოკლედ წავედი
-კარგად აბა,აღარ გაგაცილებ მოკლედ