ეშმაკის მოგონილი. - განმარტებები - ბიძერი
0

ეშმაკის მოგონილი.

სიტყვა აღნიშნავს ინოვაციურ ტექნოლოგიას ან " ძრავიან საშუალებას " რომლის გამოყენება სიცოცხლისთვის ძალიან საშიშია.

სიტყვა აღნიშნავს ინოვაციურ ტექნოლოგიას ან " ძრავიან საშუალებას " რომლის გამოყენება სიცოცხლისთვის ძალიან საშიშია.