მას, დავალების მოცემა დაგავიწყდათ - განმარტებები - ბიძერი