0

ჯანმრთელი ბავშვია

"ჯანმრთელი ბავშვია" - პირდაპირი გაგებით თვალწინ წარმოგვიდგება ბავშვი რომელიც სრულიად ჯანმრთელია, მეორეს მხრივ კი იგი გამოიყენება იმ საწინაამღდეგო სქესის წარმომადგენლის "დაშიფრულად" დასახასიათებლად, რომელსაც გააჩნია მკვრივი საჯდომი (ტრაკი რა), კარგი მკერდი (ძუძუ რა), და ლამაზი სახე.

აი მაგალითად: "ეუ შეხედე სიმონ რა ჯანმრთელი ბავშვია, იფიფიფიფიფი რას ვუზავდი"