0

დამაწერე

12 კლასელის თხოვნა ბოლო ზარზე და ნიშნავს წარწერის დატოვებას თეთრ პერანგზე.

-რამე დამაწერე რა