0

ვერცხლის წყალი

იტყვიან მოძრავ ბავშვზე რომელიც არ ჩერდება ერთ ადგილზე

- სად გაქრა ეს ბაშვი აქ არიყოო?
- ეგ ბავშვი ვერცხლის წყალია