0

რეპი თუ როკი?

ისტორიული დუელი,რომელიც დასაბამს 90-იანი წლებიდან იღებს.კითხვას ძირითადად ვხვდებით ქუჩის ბავშვებში,რომლებმაც არც ერთის განმარტება იციან და არც მეორის.

-რეპი თუ როკი?
-რეპი იასნა ტოო
-არა რა რეპი აზრზე არ ხარ.როკი დონეა