0

პირში აიღე თუ ჩემი და ხარ

სიტყვები, რომელსაც ეუბნები მდედრობითი სქესის წარმომადგენელს , რათა თავი მისანად აგრძნობინოთ და ამით გააადვილოთ მის პირში თქვენი სირის ჩადება

როდესაც ჩური დიდად მონდომებული არაა თქვენი სირი დაღლოღნოს ეუბნებით : “პირში აიღე თუ ჩემი და ხარ”