0

დედის ერთა ფაშისტი

"მე ტანკისტი ვიყავი, ომამდე" ახალი ვარიანტი

-გიომ მითხრა რო ნიკას რო ვნახავ გავლახავო, რო შეხვდა ნიკას ვერაფერიც ვერ უთხრა
-კარგი რა ეხა გაიგე რომ ეგ დედის ერთა ფაშისტია