0

კარიდორი

“ქურდის ზონაში,, იმ მოთამშის სასჯელი რომლისგანაც სხვა მოთამაშეს ე.წ. არასწორი ხელი მოხვდება

არასწორი ხელი მომხვდა.დავაი კარიდორი