0

ტო ხარ თუ სიმონი

ფრაზა, რომელიც გამოიყენება პიროვნების საცხოვრებელი ადგილის დასადგენად.

სადაურიხარ, ტო ხარ თუ სიმონი ?!