0

ძმაკაცის ბაბუა ჩავალომბარდეთ

ძმაკაცს ეუბნები რომ ფული გასესხოს

ბიჭო ძმაკაცის ბაბუა ჩავალომბარდეთ ოქროს კბილებით ხოდა ფულია შესატანი,მაგრად გვჭირდება და გვასესხე რა