0

მაღაზია

შარვლის "ზმეიკის" შემცვლელი სიტყვა.გამოიყენება ძირითადად მაშინ,როცა ვინმეს ელვა აქვს შეხსნილი,ამას კი მხოლოდ ერთი პიროვნება ამჩნევს და ზრდილობიანად მიუთითებს,რომ შეიკრას.მისი სინონიმია-დუქანი

"მაღაზია/დუქანი გაქ ბრატ გახსნილი"